Mjera 4 – ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU

 • 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
 • 4.2. Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.
 • 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Mjera 5 – OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

 • 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Mjera 6 – RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA

 • 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 • 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u
 • 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 • 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 7 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA

 • 7.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
 • 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture
 • 7.4. Ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
 • 7.5. Ulaganja u rekreativnu infrastrukturu i malu turističku infrastrukturu za javnu uporabu.

©Copyright 2018. iConsult. Sva prava pridržana.